İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilkent Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (USİM)

USİM’in vizyonu; şirketler, kurumlar ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiği işbirliği çalışmalarıyla Türkiye’de bir model olmak ve proaktif çözüm yolları ile ülkemizin eğitim, bilim ve ekonomi alanlarındaki ilerlemesine fayda sağlayan öncü bir kuruluş olmaktır.

 

                  USİM, Bilkent Üniversitesi bünyesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün de katıldığı açılış töreni ile 4 Şubat 2010 tarihinde kurulmuştur. USİM’in vizyonu; şirketler, kurumlar ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiği işbirliği çalışmalarıyla Türkiye’de bir model olmak ve proaktif çözüm yolları ile ülkemizin eğitim, bilim ve ekonomi alanlarındaki ilerlemesine fayda sağlayan öncü bir kuruluş olmaktır.
Değişen çağa uyum sağlayacak yetkinlikte ve gelişmeye açık bir yapıya sahip olan USİM, çalışmalarını üç ana misyon kapsamında gerçekleştirmektedir:
1. Öğrencilerin mezuniyet öncesi gerçek hayata hazırlanmalarını sağlayacak “uygulamalı bir eğitim ortamı” oluşturmak,
2. Şirketlerin, kurumların ve kuruluşların karşılaştıkları benzer problemlerin tartışıldığı, paylaşıldığı ve çözüm yollarının araştırıldığı “ortak çözüm platformları” oluşturmak,
3. Ar-Ge ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğretim üyeleri ve araştırmacıların bilimsel
birikimlerini kullanabilecekleri “üniversite-sanayi işbirliği ortamları”nı oluşturmak.

 

USİM, bilgi birikiminin zenginleşerek iş sonuçlarına dönüşmesi, teknoloji geliştirme yeteneğinin pekişmesi, Ar-Ge süreçlerinin geliştirilerek öğrenilmesi ve nitelikli yaklaşımların yaygınlaştırılması, kaynakların kaliteli, verimli ve en etkin şekliyle kullanımı gibi çalışmaların hedeflendiği bir üniversite-sanayi işbirliği arayüzüdür.

İş dünyasının üniversiteye açılan kapısı olarak her an işbirliğine hazırdır. Rekabetin her alanda yüksek olduğu ve fırsatları erken fark edenlerin ve hedef koyarak onu uygulamaya alanların çok daha hızlı ilerleme şansını yakaladığı dünya koşullarında USİM, nitelikli Ar-Ge projeleriyle de kuruluşların yanında yerini alır. Çalışmalarını, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü çatısı altında başlatan Merkez, aynı bölümün öğrencileriyle yaptığı başarılı proje çalışmalarıyla da dikkat çekmektedir.
Endüstri Mühendisliği Bölümü; 22 öğretim üyesi, 70 asistanı ve 750 öğrencisiyle Türkiye’nin en büyük
bölümlerinden biri ve aynı zamanda Amerikan üniversitelerindeki mühendislik bölümlerinin eğitim
kalitesini değerlendiren Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET) adlı kuruluşun verdiği akreditasyonu Amerika dışında dünyada alan ilk altı bölümden biridir.


Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları adı altında bugüne kadar farklı büyüklükte ve farklı sektörden 66
şirketle 291 proje gerçekleştirmiştir. USİM’in koordinasyonunda gerçekleştirilen bu projelerde üretim,
hizmet, lojistik, bilişim, sağlık, mağazacılık gibi sektörlerden birçok KOBİ, büyük ölçekli şirket, kamu
kuruluşları, dernekler, odalar vb. kuruluş yer almıştır. Bilkent Üniversitesi’nin kurumsal vizyonu ile de örtüşen çalışmaları başarı ile gerçekleştiren USİM’in direktörlüğünü Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu yapmaktadır.

Merkez, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını öğrenci, iş dünyası ve bilim insanlarına sağladığı faydayı
yakından bilen ve bunu artırmayı hedefleyen bir ekibin yoğun gayreti ve çabalarıyla sürdürmektedir. Projelere özgü yetkinlikte farklı bölümlerden bilim insanları, son sınıf öğrencileri, yüksek lisans/doktora öğrencileri veya iş dünyasından alanında tecrübe sahibi danışmanlarla işbirliği halinde bu süreçte bir araya gelinmekte ve hedefler doğrultusunda projeler gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerine proje yönetimi, teknolojik girişim, kariyer yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmeti veren Merkez, onlara geleceğe daha donanımlı hazırlanma konusunda da destek olmaktadır. Bölgesinde ve ülkesinde fayda ve farkındalık yaratacak çalışmaların da içinde olan Merkez; kalkınma projeleri, konferans, çalıştay gibi etkinliklerle kurumsal sosyal sorumluluklarını da yerine getirmektedir.Proje çalışmalarına problem tanımı ile başlayan süreç; şirketlerin ihtiyaçlarına, problemin tanımına, kapsamına, hedeflerine, süresine göre USİM’in koordinasyonunda projelendirilir ve kapsamı belirlenir. Çalışmaların en ilgi çekici bölümü, öğrenci kapsamında olan Endüstri Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri’dir. Bu projeler sekiz aylık bir sürede tamamlanır. Son sınıf öğrencilerinden oluşan proje ekipleri, şirket yetkilileri ve akademik danışmanları ile birlikte firmanın belirlediği gerçek problemler üzerinde çalışır. Ayrıca üç koordinatörün de yakından izlediği sistemde ortaya çıkan ürün, yöntem veya hizmet, ilgili firmaya önemli yarar ve katma değer sağlar. Oldukça sistematik bir şekilde ve gizlilik ilkesine bağlı kalınarak, kurumsal düzeyde yürütülen bu projeler, uluslararası ve ulusal yarışmalarda da dereceler almıştır. Süreç sonunda tüm şirketlerin, üniversitelerin, ilgili kamu kuruluşlarının davet edildiği ve üst düzey bir katılımla gerçekleştirilen “Proje Fuarı ve Yarışması” etkinliği düzenlenmektedir.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen etkinliğe, TÜBİTAK- BİDEB tarafından da destek verilmiş ve örnek bir yaklaşım olarak web sitesinde de yayınlanmıştır. Bilimsel kaynaklı çalışmalar dendiğinde akla ürün olarak gelen en önemli çalışmalardan biri de her yıl yayımlanan ve tüm projelerin yer aldığı “Projeler Kitabı” serisidir. Problemlerin ve çözüm yollarının anlatıldığı kitabın; ortak problemleri olan firma ve kuruluşlara ışık tutması, üniversitelere, araştırmacılara ve konuya ilgi duyanlara örnek oluşturması hedeflenmektedir.


Üniversite-sanayi işbirliği, bilgi birikimini verimliliğe dönüştürebilmenin en önemli yollarından biridir. Yapılan işbirliği çalışmaları aynı zamanda, ülkenin bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmesini de hızlandırmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği platformunda yer alan bilim insanları, öğrenciler ve iş dünyası bu çalışmalara katılarak kendilerine prestij sağlayan sistemin bir parçası olurlar...
Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları ile elde edilen kazanımlardan birkaçı şöyle sıralanabilir:
• İşbirliği sürecinde kuruşlar,bilimsel yaklaşımlar ve sistematik çalışmaların ışığı altında verimlilik,
maliyet azaltımı, Ar-Ge nitelikli yaklaşımların öğrenilmesi, teknolojik gelişim, inovasyon gibi konularda
kazanımlar sağlanmaktadır. Projelerde hedeflenen genel amaç ise belirlenen süreci daha iyi, daha
kaliteli, daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli yapmaktır.

• Üniversite ile işbirliği sonucunda belirlenen hedefler doğrultusunda öğrencileri ve üniversiteyi daha yakından tanıma, doğru insanı doğru işe alma, stajyerlik, part time çalışma vb. konularda daha olumlu ve doğru tercih yapılması sağlanmaktadır.


• Kuruluşlar; gelecek hedefleri, iyileşmesi gereken alanları, verimlilik ve Ar-Ge çalışmaları, kalite problemleri, var olan problemlerin çözümü gibi alanlarda bilim insanlarından danışmanlık ve eğitim alma, birlikte daha nitelikli Ar-Ge projeleri gerçekleştirme fırsatını yakalamaktadır.
• Üniversiteler, iş dünyasının ve stratejik hedef belirleyicilerinin en güvenilir iş ortağıdır. Birlikte başarmak kavramının ve ülke gelişiminde önemli rol oynayan rekabet öncesi işbirliği sürecinin bilimsel dayanağıdır. Bu nedenle bu güvenilir ortak, yurt içinde ve yurt dışında destek veren tüm kuruluşların, kamu kuruluşlarının ve yatırımcıların bakış açısını olumlu yönde değiştirebilecek en önemli güç kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Üniversiteler, proje gerçekleştirmenin yanı sıra araştırmalarında, deneysel süreçlerinde, birtakım optimizasyon veya simülasyon çalışmalarında onlara destek olur. Sahip olduğu imkânlarla onlara geleceklerine ait vizyonlar sunar.
• Teknoloji transferi için üniversiteye açılan kapıyla tanışılır. Bilim insanları ve iş dünyası sahip olduğu bilgi birikimini bu çalışmalar ve sağlanan arayüzle ülke ekonomisi için faydaya dönüştürebilir. Yapılan girişimler, konferanslar, çalıştaylar, yarışmalar ve araştırmalar bunlar için örnek olarak sıralanabilir.
• USİM koordinasyonunda yapılan tüm çalışmalarda öğrenciler mezuniyet öncesinde geleceğe daha güçlü ve daha donanımlı hazırlanmaktadır. Proje süreçleri sekiz ayı kapsadığı için iş dünyasını, sektörleri daha yakından tanımalarının yanında gerçek problemlerin, uygulamaların içinde çok önemli bir deneyim kazanırlar. Ayrıca kendilerine rol model olabilecek insanları yakından tanımaları için önemli bir fırsat yakalarlar.
• Öğrenciler bu süreçle geleceğine yön verecek önemli kararları alırlar ve uygulama için adım atarlar (kendileri için doğru sektörü belirleme, iş fırsatlarını görme, kariyer planlama, iş görüşmeleri, başvurular gibi). 
• Öğrenciler aynı zamanda, Ar-Ge, teknoloji gelişimi, proje yönetimi, sürdürülebilirlik, rekabet, girişimcilik vb. konularda daha kapsamlı bilgi ve deneyim edinirler. Bu çalışmalar ve kazanılan yetkinlikler öğrencilerin değerini artırır.Gerçekleştirilen Öğrenci Projelerine Örnekler ve İşbirliği Yapılan 

Kuruluşlar:


• Montaj Hattı İş Sıralama ve İşçi Atama Sistem Tasarımı- Arçelik Bulaşık Makinesi Fab.
• Dağıtım Ağı Karar Destek ve Stratejik Rota Yapılandırması Sistemi – Coca Cola
• Merkezi Afet Yönetimi İçin Karar Destek Sistemi Tasarımı – Kızılay
• Fluence Modeli İçin Kapı İmalat Hücrelerinde Süreç Tasarım ve Optimizasyonu – OYAK Renault
• Stok Tahsisi ve Yerleşim Tasarımı –Unilever
• Planlı Bakım Aktivitelerinin Geliştirilmesi ve Tasarımı – TAI
• Üretim Planlama Stratejileri Geliştirme ve Analiz Sistemi Tasarımı – TOFAŞ
• Talep Tahmin Sistemi Tasarımı - Eczacıbaşı
• Tedarikçiden Üretim Hattına Etkin, Güvenli ve Ekonomik Taşımacılık –  Türk Traktör
• Veri Yönetimi ve Madenciliği Sistem Tasarımı- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• İleri TPM Uygulamaları- Doğadan
• Satın Alma Süreci Üzerine İş Zekası Uygulanması – Türk Telekom
• Şirket İçi Etkin İletişim Sistemi Tasarımı – BOSCH
• İhraç Ürünlerinin Satış Tahmini –  Durukan Şekerleme
• Palet Üretimi İçin Karar Destek Sistemi ve Veritabanı Tasarımı – Benli Geri Dönüşüm
• Malzeme Taşıma Sistem Tasarımı – Ulusoy Elektrik
• İş Güvenliği ve Üretim Hattı Riskleri Analizi ve Değerlendirmesi – Tepe Knauf
• Etkili Filo Yönetimi İçin Karar Destek Sistemi Tasarımı – Alp Özler Nakliyat