İçindekiler
Dergi Arşivi

Çelikhane Gazı Üretim ve Kullanımının Artırılması Projesi (ERDEMİR - Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.)

2015 Verimlilik Proje Ödülleri “Büyük İşletme/Sürdürülebilir Üretim Kategorisi” İkincilik Ödülü

 

Entegre bir demir-çelik şirketi olan ERDEMİR’de ham madde olarak kullanılan demir cevheri ve kömürden, nihai ürün üretimine kadar olan üretim hatlarında birçok yan ürün ve yan ürün gazları oluşmaktadır. Kalorifik değerleri dikkate alındığında yakıt özelliği de taşıyan yan ürün gazların maksimum düzeyde kullanılması, şirket karlılığını artırdığı gibi çevreye ve ülke ekonomisine de olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu gazlardan birisi de çelikhane gazıdır. Çelikhane gazının alt ısıl değeri 1.500 kcal/Nm3’dür.

Bu proje ile çelikhane gazının, atmosfere atılan kısmının değerlendirilmesi ile kazanım ve kullanımının artırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda proje ekibi oluşturulmuş ve konu sistematik bir şekilde irdelenmiştir. Çeşitli, araştırma, inceleme, değerlendirme ve denemelerden sonra, gazın kazanım şartları değiştirilerek üretimi artırılmıştır. Şirket içindeki yeni kullanım yerleri araştırılarak öncesinde atmosfere atılan gazın tamamının ve kazanılan ilave gazın da üretim hatlarında kullanılması sağlanmıştır.

Proje sonrasında çelikhane gazı kazanımı 40.500 Nm3/saat’den 48.500 Nm3/saat’e ve kullanımı da 36.000 Nm3/saat’den 48.000 Nm3/saat’e çıkarılmıştır. Projenin hayata geçirilmesine yönelik temin edilen fan kanatlarına ERDEMİR mühendisleri tarafından yeni bir tasarım dizayn edilmiş ve bu dizaynla fanın sürekli bir şekilde verimi düşmeden temizlenmesi sağlanarak tesis duruşları ve makine arızalarının önüne geçilmiştir. Proje ile kazanılan ilave çelikhane gazı kullanılarak ERDEMİR’de fazladan 11,3 milyon kWh/yıl elektrik üretilmektedir.

Ayrıca doğalgaza alternatif olarak yüksek fırın sobalarında kullanılarak 6,3 milyon Sm3/yıl doğalgaz tasarrufu sağlanmaktadır. İyileştirme ile yaklaşık 3 milyon ABD $/yıl tasarruf sağlanacağı öngörülmekte olup proje için yapılan masraflar kendisini 2,5 ayda geri ödemiştir.

Projenin, Şirket karlılığımıza katkı vermesinin yanı sıra doğalgaz ve elektrik tasarrufu sağlamasıyla ülkemiz ithalat-ihracat dengesine de olumlu yansımalar vereceği düşünülmektedir. Proje, Şirket olarak çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefimize de katkı sağlamıştır. Proje ile 19.000 ton/yıl CO2 salınımında azalma, yılda 26.500 ağaç ve 16 hektar alan kazanımı sağlanacağı hesaplanmıştır.