İçindekiler
Dergi Arşivi

Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödüllerine Başvular Başlıyor...

 

TTGV, SANAYİDE UYGULANMIŞ ÖRNEK AKADEMİK TEZ ÇALIŞMALARINI ÖDÜLLENDİRİYOR

Dr. Akın Çakmakcı Üniversite-Sanayi İşbirliğinde En Başarılı Tez Ödülleri’ne başvurular başlıyor. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından 10 yılı aşkın süredir yürütülen programla, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek hedefleniyor. Program kapsamında sanayide başarıyla uygulanmış tezlerin sahipleri, danışmanları ve uygulandıkları firmalara ödül veriliyor. Ödüller, Ekim 2015’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Değerlendirme Süreci ve Ödül Kategorileri
Programda başvuranlar arasından seçilecek tezlere farklı kategorilerde bağımsız hakemler tarafından yürütülecek değerlendirme süreci sonrasında bağımsız jürinin kararlarıyla ödüller veriliyor. Ödül kategorileri ve ödül tutarları şöyledir:

Dereceler Tez Sahibi Para Ödülü (TL) Danışman Para Ödülü (TL)
1.lik Ödülü 15.000 15.000
2.lik Ödülü 10.000 10.000
3.lük Ödülü 7.500 7.500

Ayrıca tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalar birer plaketle ödüllendirilecek ve başarılı bulunan çalışmalar basılacak olan kitapçıkta yer alacak.

Başvuru Koşulları
Ödül için başvuruda bulunulan yüksek lisans/doktora tezlerinde,
a. Ülkemiz üniversitelerinde tamamlandıysa ilgili fen veya sağlık bilimleri enstitülerince kabul edilmiş olması, yurtdışında tamamlandıysa Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması,
b. Ülkemiz imalat sanayiinde ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan en az birinde son 5 yılda uygulanarak teknolojik ürün veya proses yeniliği sağlamış ve bu yolla uygulandığı kuruluşa ölçülebilir getiri kazandırmış olması,
c. Tamamlandığı üniversite ve/veya tezin uygulandığı sanayi kuruluşu ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilafın bulunmaması,
d. Önceki yıllarda düzenlenmiş olan “Dr. Akın ÇAKMAKCI Sanayide Uygulanmış Tezlerin Başarı Öyküleri” Ödülleri kapsamında başvuru yapmamış olması, koşulları aranmaktadır.

İlgili konularda uzmanlıkları bilinen ve ağırlıkla akademisyen olan bağımsız değerlendiricilerce ödüle aday her bir tez, değerlendirmeye ve puanlamaya tabi tutuluyor. Daha sonra oluşturulan bağımsız bir jüri tarafından ödül kazanan çalışmalar belirleniyor. Ödüller, Ekim 2015’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

İlki 2001 yılından bu yana düzenlenen ve 2015 yılında 5.’si gerçekleştirilecek Dr. Akın ÇAKMAKCI Tez Ödülleri kapsamında bugüne kadar 105 adet başvuru değerlendirildi ve jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 37 adet başvuru ödül almaya hak kazandı.

Tez Ödülleri ile ilgili detaylı tüm bilgilere http://tezodulu.ttgv.org.tr adresinden erişilebilir.