İçindekiler
Dergi Arşivi

“İmalat Sanayinde Kullanılan Elektrik Motorlarının Envanterinin Çıkarılması” Eğitimi Ankara’da Gerçekleştirildi

 

Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonluğunda yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Bileşeni” kapsamında “Sanayide Kullanılan Verimsiz Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programı” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan biri olan “İmalat Sanayinde Kullanılan Elektrik Motorlarının Envanterinin Çıkarılması”na yönelik düzenlenen eğitim programı, 28 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Eğitime, saha çalışmalarında görev alacak 60 il müdürlüğünden 84 personelin yanı sıra Bakanlık uzman ve yöneticilerinden oluşan toplam 103 kişi katıldı.

Eğitimde, Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından, Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Uygulama ve Destekler Daire Başkan V. M. Hürol Mete, eğitim programının amacı, envanter çalışmasının dayanağı ve hedefleri ile çalışmada görev alacak personelden envanterin doldurulmasına yönelik beklentilere ilişkin bir sunuş gerçekleştirdi. Mete, sunumunda Türkiye’nin enerji yoğunluğunun AB ülkeleri ve Japonya gibi ülkelerden daha yüksek olduğunu ve yoğunluğun düşürülmesi gerektiği üzerinde durarak sanayide kullanılan elektriğin % 70’inin elektrik motorlarında harcandığına işaret etti. Ayrıca, elektrik motorlarında tüketilen enerjinin tasarrufu için atılacak adımların sağlayacağı potansiyelin oldukça yüksek olduğuna ve mevcut piyasadaki yaklaşık 15 milyon verimsiz elektrik motorunun değiştirilmesiyle birlikte yılda 8 milyar TL elektrik tasarruf potansiyelinin ortaya çıkacağına vurgu yaptı. Dönüşüm programının amaçların gerçekleştirilmesi için hazırlanan eylem planına göre sanayide kullanılan 7,5 kW ve üzeri AC motorlarına ilişkin bir envanterin çıkarılması gerektiği ve 28197 Sayılı Tebliğ Madde 8 uyarınca 01.01.2015 tarihinden itibaren, anma çıkış gücü 7,5 kW ile 375 kW arasında olan motorların verimi, IE3 verim seviyesinden düşük olmaması veya IE2 verim seviyesini karşılaması ve değişken hızlı tahrikle teçhiz edilmesi zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Söz konusu envanter çalışmasıyla birlikte 7,5 kW ve üzeri elektrik motorlarının verim sınıfı tespit edilmiş ve bu güç aralığındaki AC elektrik motorlarının miktarı, verim durumu, toplam elektrik tüketimi içerisindeki payı, iller ve sektörler bazında yoğunluğu, toplam enerji tasarruf potansiyeli vb. verilerin elde edilmesini amaçlandığına vurgu yapıldı.

M. Hürol Mete’nin sunuşunun ardından Türk Standartları Enstitüsü’nden Elektrik Y. Mühendisi Güvenir Kaan Esen “Türkiye ve Dünyada Elektrik Motorları Enerji Tüketimi ve İlgili Teknik Mevzuat” konusunda bilgiler verdi. Daha sonra, Schneider Electric firmasından Enerji Verimliliği Müdürü Mahmut Dede ve Enerji Verimliliği Uzmanı Enes Akgün tarafından motor envanter formunun doldurulmasına yönelik usul ve esaslar ile motor etiketinin nasıl okunması gerektiğine dair bilgiler verildi. Dede ve Akgün, elektrik motorlarının çalışma prensipleri, verimlilik odak alanları, motor envanter formunun doldurulması, motor etiketi okunmasında karşılaşılabilecek sorunlar gibi teknik konularda sunuşlar gerçekleştirdi. Son bölümde Program Uygulama ve Destekler Başkan V. Hürol Mete tarafından katılımcıların soruları yanıtlandı.

60 ilde örneklem çalışmasıyla belirlenmiş yaklaşık 1.000 sanayi işletmesinde uygulanacak envanter çalışmasının, BST İl Müdürlükleri işbirliğiyle 2015 Eylül ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.