İçindekiler
Dergi Arşivi

Kayseri Orta Anadolu’nun İleri Teknoloji Üssüne Dönüşüyor

 

Bilgi ve teknolojinin hız kesmeden ilerlediği çağımızda işletmelerin de bu hızı yakalayıp bilgi üretiminde geride kalmamaları ve kendilerini çağın gereklerine göre yenilemeleri için geliştirilen teknoloji parkları gün geçtikçe değer kazanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanıyla yürüttüğü ve geçtiğimiz 7 yıl içinde 60’a yakın projeye 600 milyon Avro’ya yakın kaynak ayıran Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında da, Kayseri ve bölge illerine hizmet veren Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezinin fiziksel altyapısını oluşturacak bir proje hayata geçiriliyor.

Yaratıcı ve Yenilikçi İş Fırsatları Doğuyor
Erciyes ve Bozok Üniversiteleri ortaklığında yürütülen ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 7.8 milyon Avro destek alan Erciyes Teknoparkı İnovasyon Merkezi Projesi, öncelikle Kayseri ve Yozgat illerinde daha sonra bölge illerde faaliyet gösteren KOBİ’ler, Ar-Ge şirketleri ve girişimciler için rekabetçiliğin önünü açıyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin girişimcilik ve teknoloji anlamında önemli bir destekçisi olan Erciyes Teknoparkının, bilgi teknolojileri merkezine dönüştürülmesi; uluslararası bir platform olarak dış piyasalarda daha çok tanınması; sanat, kültür ve teknolojiyi bünyesinde birleştirebilen bir yapıya kavuşması ve kentin gurur duyacağı bir marka olması hedefleniyor.

Rekabetçi Sektörler Programı desteğiyle, Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi, yenilikçilik temelli stratejilerini çizen firma ve girişimcilerin Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve enformasyon ve iletişim teknolojileri (ICT) alanlarındaki çalışmalarını daha güçlü destekleyecek bir yapıya kavuşuyor. Projeyle, bir yandan Kayseri ve Yozgat bölgesinde daha fazla girişimci kendi işini kurmaya teşvik edilirken, bir yandan da mevcut işini sürdüren KOBİ’lere büyümeleri için destek sağlanıyor.

Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye’nin birçok bölgesine sağladığı finansal kaynakla, bölgelerin rekabet gücünün artırılması ve gerek iç gerek dış piyasalarda daha güçlü rekabet eden işletmelerin çoğalmasına öncülük ediyor. Bu hedefle desteklenen Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesinin de 40 aylık bir sürede 3 ana aşamada tamamlanması planlanıyor:

• Birinci aşamada, Erciyes Teknoparkının alt ve üst yapılarının oluşturulması yani Teknopark için gerekli yapıların tamamlanması hedefleniyor.
• İkinci aşamada bölge için gerekli iş gücü kapasitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor ve bu doğrultuda hedef gruplar belirlenip, paydaş analizi ve pazar araştırması faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
• Projenin son aşamasını ise malzeme tedarik desteği oluşturuyor ve bu kapsamda eğitim laboratuvarları ve ofisler için gerekli tüm ekipmanın proje kapsamında satın alınması planlanıyor.

Bu hedefler doğrultusunda çalışmalar hızla ilerliyor. Türkiye’den iki, Yunanistan, İspanya ve İsveç’ten birer olmak üzere toplam 5 firmanın oluşturduğu bir konsorsiyumdan teknik destek alınarak eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetleri hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Erciyes Teknopark yönetimi, bağlı firmalar ve bilgi temelli faaliyet gösteren KOBİ’lerin performans, rekabet gücü ve girişimciliğini artıracak kapasite geliştirme çalışmaları yapıyor. Bölgede teknoloji ve yenilikçilik temelli girişimlere duyulan ihtiyaç ve bölgenin potansiyelinin haritası çıkarılıyor. Ağ oluşturma girişimleriyle, tüm inovasyon merkezlerinin birbirleriyle daha etkin iletişim ve işbirliği kurması hedefleniyor. Bir yandan da, Teknoparkın tanınırlığı ve bilinirliğinin artırılması için bir dizi tanıtım ve pazarlama çalışmaları yürütülüyor.

Öte yandan proje kapsamında verilen danışmanlık hizmetlerinden hem Teknopark içinde yer alan firmalar hem de dışardan girişimciler faydalanabiliyor. Danışmanlık hizmetleri, mali kaynaklara erişim; uluslararası pazarlara erişim; iş planı geliştirilmesi; telif hakları; TÜBITAK, TTGV ve Bakanlığımız Ar-Ge hibe programlarına başvuru; ulusal ve uluslararası patent başvuruları; ulusal ve uluslararası iş ağlarının genişletilmesi; yabancı ortaklı konsorsiyum oluşturulması; teknik yardım alanında iş planı geliştirilmesi; marka tescili; teknoloji transferinin ticarileştirilmesi, risk sermayelerine erişim gibi konuları kapsıyor. Danışmanlık hizmetlerini eğitim çalışmalarından ayıran en önemli özelliği ise, danışmanlığın başvuru sahibi firmanın ihtiyacına yönelik özel olarak yapılması. Bir firma, Ar-Ge veya pazarlama/iş geliştirme çalışmaları sırasında ne zaman desteğe ihtiyaç duysa, projeye başvurup uzmanlardan mentörlük veya koçluk şeklinde hizmet alabiliyor. Ücretsiz olarak faydalanabilecekleri bu hizmet için Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi Proje ofisine başvurulabiliyor.