İçindekiler
Dergi Arşivi

Kumaş Boya İşletmeleri Makine Parkurlarında Su Geri Kazanımı Projesi (KİPAŞ Mensucat İşletmeleri A.Ş.)

2015 Verimlilik Proje Ödülleri “Büyük İşletme/Sürdürülebilir Üretim Kategorisi” Üçüncülük Ödülü

 

Proje Özeti
Doğal su kaynaklarının giderek azaldığı ve çevresel bilincin hayatın her alanında ön plana çıkması gereken günümüz şartlarında Kipaş Mensucat işletmeleri A.Ş., her yıl işletmeler bazlı su kazanım projeleri üretmeye devam etmektedir. Bu projeler kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri de ‘Kumaş Boya İşletmeleri Makine Parkurlarında Su Geri Kazanımı’ projesidir.

Proje, bilinçli çalışan kadromuzun global bir sorun haline gelen su tüketimi ve su kaynaklarının azalmasına yönelik tepkisiz kalmaması ve şirket vizyonu olan sürdürülebilir üretim tekniğini sahiplenmesi ile yapılan çalışmalar neticesinde hayata geçirilmiştir. Azalan su kaynaklarına yenilerinin eklenemeyeceği gerçeği şirket bünyesinde mevcut olan tüketimin ve alt yapının geri dönüşünün yapılması gerekliliğini bir nevi sosyal sorumluluk bilinci ile gözler önüne sermiş ve makine parkurlarında geri kazanım çalışmaları yapılmıştır.

Proje temelinde iki aşamalı su kazanımını sağlamaktadır. Bunlardan ilki bir makinede kullanılan ve daha önceden atık su kanalına verilen suyu geri kazanmaktır. Proje temel prensibi aşağıdaki gibidir;

-Ard arda çalışan ve genel olarak aynı banyo çözeltisinin kullanıldığı Merserize ve Kasar makineleri arasında çıktı girdi prensibi geliştirilerek, Merserize makinesinin 1. ve 2. kamaralarından çıkan suyu, pompa yardımıyla Kasar makinesinin giriş hattına verip su sarfiyatını azaltmak (Merserize ve kasar makineleri eş zamanlı olarak çalışmak şartıyla).

Projenin ikinci bacağı ise yüksek sıcaklıklarda çalışılan makinelerde, çıkışta bulunan ve işlem görmüş kumaşın soğutulması için kullanılan soğutma silindirleri içerisinde devir daim yapan temiz soğutma sularını geri kazanmaktır. Proje ile daha önceden kirlenmediği halde atığa gönderilen temiz suların gerekli tesisat çekilerek, makinelere geldiği nokta olan kazan dairesine, buhar kazancını da üstüne eklenerek geri beslemesi yapılmıştır. Proje temel prensibi aşağıdaki gibidir;

- Ram 1, 2, 3, Babcock, Kalandır, Kade, Parex Sanfor makinelerinden logara atılan yumuşak temiz silindir sularının pompa yardımıyla kazan dairesine gönderilerek su sarfiyatını azaltmak.

Projenin hayata geçirilmesi ile Boya Terbiye işletmelerimizde, ortalama 17.000 Ton/Ay su geri kazanımı ve 500 Ton/Ay buhar geri kazanımı sağlanmıştır. Söz konusu su kazanımlarının maddi değeri ortalama 4.600 TL/Ay iken buhar kazanımı ortalama 15.000 TL/Ay’dır.