İçindekiler
Dergi Arşivi

Maraş Biberi Dünya Markası Oluyor

 

Türkiye’de yetiştirilen kırmızıbiberin yaklaşık yüzde 20’si, nihai ürün olarak ise yaklaşık yüzde 60’ı Kahramanmaraş’tan tüketiciye arz ediliyor. Maraş Biberi rengi, aroması ve acılık oranıyla pul, ipek ve toz biber olarak tüm dünyada beğenilen ve aranan bir ürün olma özelliği taşıyor. 2002 yılında, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Maraş Biberinin, hem iç hem de dış piyasada hak ettiği değeri kazanması ve üreticilerin dünya standartlarını yakalaması için, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Maraş Biberi İş Kümesi projesini hayata geçiriyor.

Proje ile ürünün kullanıcıya ulaştırılması sürecinde işlemeden paketlemeye birçok adıma entegre edilecek yenilikçi ve teknolojik uygulamalarla gerek üretici gerekse işletmelerin verimlilik ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Bu amaçla, ilde faaliyet gösteren biber işleme KOBİ’lerini kapsayacak bir iş kümesi oluşturuluyor.

Birlikten Rekabet Gücü Doğuyor

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği ortaklığında desteklenen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çatısı altında hayata geçirilen proje kapsamında iş kümesinde biber işletmelerine yönelik kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirilirken bu işletmeler aynı zamanda birbirleriyle iş birliği yapmaya teşvik ediliyor. Birlikte çalışmanın sonucu olarak küme üyesi her işletme, üretim maliyetlerini düşürüp pazarlamada avantaj elde ederek rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Aynı zamanda iş kümesi bünyesinde KOBİ’lerin ortak kullanabileceği paketleme ünitesi kurularak KOBİ’lerin teknolojiye erişim sorunlarına çözüm bulunuyor. Küme faaliyetlerinin yürütüleceği bu merkez için gerekli makine ve ekipman alımı proje kapsamında gerçekleştiriliyor.

Proje faaliyetlerinden bazıları şunlardır:
• Maraş Biberi İş Kümesi oluşturuluyor.
• Maraş biberini üreten, işleyen ve pazarlayan KOBİ’ler arasında iş birliği geliştiriliyor.
• KOBİ’lerin ortak kullanımına yönelik modern paketleme tesisi kuruluyor.
• İşletmelerin, ürünlerini son teknolojilerle analiz ettirebileceği gıda laboratuvarı kuruluyor.

İş kümesi, belirli sektörde hizmet veren ya da üretim yapan kurum ve kuruluşların üretim, pazarlama ve diğer ilişkiler bazında birlikte çalıştığı, yenilikçi üretimi ve gelişmeyi destekleyerek rekabet gücünü artıran bir yapılanmadır. Kümelenme çalışmaları işletmeler açısından verimli ve yaratıcı sonuçlar doğurduğundan ekonomik kalkınma açısından önem taşır.