İçindekiler
Dergi Arşivi

Mineralize Klinker Üretimi Projesi (ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.)

2015 Verimlilik Proje Ödülleri “Büyük İşletme/Sürdürülebilir Üretim Kategorisi” Birincilik Ödülü

 

Proje Özeti:
Projenin hayata geçirilme nedeni, inovatif çözümlerle çevre ve kalite performansını arttırırken, şirketin rekabet gücüne ve müşteri memnuniyetine katkıda bulunacak bir ürün geliştirmektir.

Bu projede, klinker oluşum sıcaklığını düşürerek, fırın prosesinde ihtiyaç duyulan ısı enerjisi miktarını azaltmak, düşen kömür kullanımı ile beraber kalker kullanım oranını da düşürerek CO2 emisyonunu azaltmak, daha düşük sıcaklıkta oluşan klinkerin öğütme avantajından faydalanarak çimento öğütme enerjisini düşürmek, üretilen daha yüksek performanslı bu çimento ile işlenebilirliği güçlü daha yüksek sınıflı betonlar üretilmesine imkan sağlamak hedeflenmiştir.

Mineralizasyon yöntemi ile yapılan bu çalışma, termal proses içerisinde yabancı iyon etkisi ile (F-: Florür), C3S-Trikalsiyum silikat oluşum sıcaklığını (ötektik nokta) azaltma prensibine dayanmaktadır. Proses şartlarının optimizasyonu ile beraber C3S fazının düşük sıcaklıklarda stabil olarak bulunması sağlanmış olup istenen oluşum sıcaklığı yaklaşık 50 oC düşürülmüştür.

Proje sonucunda klinker oluşumu için gerekli ısıl yükte % 1,5’luk bir azalma, CO2 miktarında % 3,8’lik bir düşüş, öğütme enerjisinde % 7,0’lik bir düşüş, çimento performansında ise % 14’lük bir artış gerçekleşmiştir.

Projenin Etkileri:

Proje hedeflerinin gerçekleşmesi ile beraber projenin genel kazanımları aşağıda belirtilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği
• Arızi duruşlardaki azalma, İSG risklerinin düşmesini sağlamıştır.
Çevre
• NOx: Yakma havasında ve yakıtta bulunan nitrojenin oksidasyonu ile NOx oluşur. Yanma optimizasyonu ve düşük pişme sıcaklığı ile proje sonrası NOx emisyonu azalmıştır.
• CO2: Çimento üretimindeki proses ve hammaddelerin yapısı gereği CO2 salınımı olmaktadır. Fosil yakıt kullanımının azalması ve kireç standardının düşürülmesi ile proje sonrası CO2 emisyonu azalmıştır.
• Daha fazla alternatif yakıt kullanım imkanı oluşmuştur.
Üretim
• Stabil fırın şartları, üretim miktarında artış.
Kalite
• Klinker dayanımları artmıştır.
• Müşteri memnuniyeti artmıştır.
Pazar
• Yeni ürün yelpazesi sayesinde marka değerinde artış ve yeni pazarlar.

Bu proje, Türk çimento sektöründe ilk defa başarılı bir şekilde uygulanarak hayata geçirilmiştir. Buradan kazanılan tecrübe, bu uygulamanın yaygınlaşmasını kolaylaştıracak ve inşaat sektöründe yeni ve yüksek performanslı ürün geliştirmeye, aynı zamanda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.