İçindekiler
Dergi Arşivi

Rekabetçi Sektörler Programı İle 10 İŞGEM Kuruluyor

 

Avrupa Birliği – Türkiye arasındaki ilişkilerinin önemli bir boyutu “mali işbirliğinden” oluşuyor. Avrupa Birliği, 2007–2013 programlama döneminde aday ve potansiyel aday ülkelere farklı araçlarla sağladığı mali yardımları Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adıyla tek bir çerçeve altında topladı. Ulaştırmadan çevreye, insan kaynaklarının gelişiminden Sanayi ve KOBİ’lere, tarımdan sosyal konulara kadar farklı politikaları kapsayan IPA Programları; birinci ve ikinci dönem için ayrılmış yaklaşık 9 milyar Avro büyüklüğündeki fon ile ülkemizde AB ile işbirliği sürecinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

IPA kapsamında AB ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanında oluşturulan programlardan biri de imalat sanayi, KOBİ’ler ve ar-ge alanlarında destekler sağlayan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafındanyürütülen Rekabetçi Sektörler Programı.

2007 yılında başlayan Rekabetçi Sektörler Programının birinci dönemi 2017 yılı sonunda tamamlanacak. Yaklaşık 500 milyon Avro toplam bütçesi bulunan Programın birinci döneminde ana hedef, imalat sanayi ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren ve kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan bölgelerde KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırmak ve girişimciliği desteklemekti. Rekabetçi Sektörler Programının birinci döneminde 60’a yakın proje desteklenmiş olup, halihazırda bu projelerin 42’si uygulamaya geçmiş bulunuyor. Bugüne kadar uygulamada olan projelere yaklaşık 300 milyon avroluk yatırım yapıldı.

Rekabetçi Sektörler Programı girişimcilerin işe başlama süreçlerinin desteklendiği iş geliştirme merkezlerinin çoğalmasına katkıda bulunuyor.

Rekabetçi Sektörler Programının birinci döneminde ortak kullanım atölyeleri ve üretim tesislerinin kurulmasından AR-GE ve Inovasyonun geliştirilmesine; kümelenme çalışmalarından turizm cazibe merkezlerinin artırılmasına; finansa erişimin kolaylaştırılmasından kapasite geliştirmeye farklı birçok alanda projeler desteklendi. Desteklenen ve ortalama büyüklüğü 8-10 milyon avro olan proje alanları arasında İş Geliştirme Merkezleri de yer aldı.

2018 yılına kadar uygulanacak olan ve Yerli-Yenilikçi-Yeşil Üretim Parolası ile hazırlanan Sanayi Strateji Belgesinin ana politika alanları arasında yer alan “Bölgesel Gelişmenin” sağlanması açısından İŞGEM’ler önemli ve etkili bir araç. Bu gerçekten yola çıkılarak, 2017 yılının sonuna kadar 8 projeye sağlanan toplam 65 milyon avro kaynak ile 10 İŞGEM kurulması planlanıyor. Bölgesel kalkınmanın dengeli olarak dağılımını sağlamak adına da İŞGEM Projeleri farklı il ve ilçelerimizde hayata geçiriliyor. Bunlar arasında; Kastamonu, Malatya, Tokat, Van, Osmaniye, Sorgun, Elazığ, Bingöl, Sivas ve Gümüşhane yer alıyor.

KOBİ’lere ve Girişimcilere kendi geleceklerini planlama imkânı

KOBİ’lerin ve yeni işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve gelişmeleri için etkin bir iş ortamının oluşturulması çok önemli. Rekabetçi Sektörler Programı, bu iş ortamının sağlanmasına katkıda bulunacak 10 İŞGEM ile;

  • 70 bin metrekare kapalı alan

  • Ortalama büyüklüğü 100 ve 500 metrekare olarak değişen 250 işlik ve atölye

  • 30’a yakın konferans ve çalıştay

  • 1300 İşletme ve KOBİ’nin faydalanabileceği eğitim ve etkinlikler

  • 320 İşletme ve KOBİ’ye profesyonel danışmanlık firmaları tarafından uzun dönemli iş planı geliştirme fırsatı sunuluyor.

Böylelikle Program sadece inşaat ve tefrişat ile uygun bir iş ortamı oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun ve kısa dönemli danışmanlık yardımı ile işletmelere kendi geleceklerini planlama imkânı sağlıyor.

Rekabetçi Sektörler Programının birinci döneminde yer alan bu projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasıyla girişimcilik ekosisteminin gelişimine de büyük katkı sağlaması bekleniyor. Bu noktada da yapıların sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor. Ayrıca işlik ve atölyelerde filizlenecek genç işletmelerin, hem istihdamın hem de ihracatın artmasına katkıda bulunarak bölgesel kalkınmaya ivme kazandırması bekleniyor.

Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, ülkemizin en önemli hedeflerinden birini oluşturuyor. Rekabetçi Sektörler Programı, bu amaçla, 2014-2020 döneminde de paydaşlarının katkısıyla ekonomik etkisi büyük projelere imza atmaya devam edecek.

 

 

 

 

 

İŞGEM PROJELERİ

 

 

PROJE BÖLGESİ

 

 

PROJE BÜTÇESİ

1

3 Adet İş Geliştirme Merkezinin Kurulması ve Türkiye'deki İş Geliştirme Merkezleri Arasında Bir Network Oluşturulması Projesi

Kastamonu, Malatya, Tokat

13.079.358

2

Van İŞGEM Büyüyor Projesi

Van

9.013.171

3

Osmaniye İş Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi

Osmaniye

8.285.543

4

Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi

Sorgun – Yozgat

4.563.570

5

Elazığ İş Geliştirme Merkezinin Genişletilmesi Projesi

Elazığ

9.447.119

6

Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Kurulması

Bingöl

4.994.732

7

Gümüşhane İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Kurulması

Gümüşhane

8.120.665

8

Sivas İş Geliştirme Merkezi Projesi

Sivas

7.191.555

Toplam

10 İŞGEM

65 Milyon Avro