İçindekiler
Dergi Arşivi

San-Tez İlgisi Artıyor

 

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini kurumsallaştırmak ve ülkenin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için yürütülen San-Tez’e ilgi her geçen gün artıyor. San-Tez, üniversitelerdeki bilgi birikimini sanayiye aktararak sanayicinin var olan bir sorununu çözmek veya teknoloji seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.

Proje ortaklarının bu destekten daha etkin bir şekilde yararlanması ve programın yürütülmesindeki bazı aksaklıkları gidermek için ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak San-Tez Yönetmeliği geçen yıl yenilendi. Buna göre, orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesinde üretim yapan ancak % 25’lik katkı payı ödemekte zorlanan KOBİ’lerin projelerine destek olmak için; ödeyecekleri katkı payı oranı düşürüldü. KOBİ’lerin projelerine Bakanlık katkı payını da % 85’e kadar yükseldi. Daha önce 2 dönem olarak alınan proje başvuruları artık sürekli olarak alınacak hale getirildi. Bu düzenleme sonrasında alınan başvurular 2 ay içerisinde sonuçlandırılıyor.

Yeni Yönetmelik sonrası Kasım ayı içerisinde panellerde değerlendirmeye alınan 40 projeden 23’u desteklenmeye değer bulundu. Bu değerlendirme döneminde destek oranı %57,5 olarak gerçekleşti. Projelerin ise otomotiv, enerji, medikal ve kimya sektörlerinde yoğunlaştığı görüldü. En çok destek alan iller ise; 9 proje ile İstanbul, 4 proje ile İzmir ve 3 projeyle de Ankara olarak sıralandı.