İçindekiler
Dergi Arşivi

Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Saha Çalışmalarında Yer Alacak İşletmeler Belirleniyor

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Mart 2014 tarihinde başlatılan ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi” projesi kapsamında TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından 26 Ocak 2015 tarihinde “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi-İşletmelerin Belirlenmesi Çalıştayı” düzenlendi. Söz konusu çalıştaya NACE Rev. 2 kodlarına göre (10) Gıda ürünlerinin imalatı, (13) Tekstil ürünlerinin imalatı, (20) Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, (23) Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve (24) Ana metal sanayii sektörlerinden temsilciler katılmıştır. Sektör dernekleri, sektör birlikleri, sektör uzmanları ve TÜBİTAK MAM ve Anadolu Üniversitesi proje ekibi olmak üzere yaklaşık 50 kişi katıldı.

Çalıştayda katılımcılara proje ve projenin metodolojisi hakkında bilgilendirme yapılmış ve işletmeler ile yüz yüze yapılacak anket değerlendirildi. Sonrasında, anket ve saha çalışmaları için sektör birlikleri ve uzmanlar ile projede belirlenen öncelikli alt sektörlere yönelik önceden hazırlanan işletme listeleri incelenerek, mevcut en iyi teknikleri uygulayan, kaynak verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik yatırım/iyileştirmeler yapan, enerji, su, hammadde ve atık alanlarında tasarruflar gerçekleştiren küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler belirlendi.