İçindekiler
Dergi Arşivi

Sanayide Kullanılan Düşük Verimli Elektrik Motorlarının Dönüşümü Kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı’nı Başlattı

 

Oran Kalkınma Ajansı “Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı” için ilana çıktı. İlk kez 2015 yılında teklif çağrısına çıkılan program için toplamda 11 milyon TL’lik bir bütçe ayrıldı. Kâr amacı güden ve kâr amacı gütmeyen kurumların uygun başvuru sahibi olduğu programın genel amacı; “TR72 Bölgesi’nde yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve sanayide düşük verimli motor sistemlerinin dönüşümü ile enerjinin verimli kullanılması, atık yönetim sistemleri kullanılarak çevre kirliliğinin azaltılması yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğe katkı sağlanması ve Sivas-Yozgat illerinde üretim kapasitesi ile verimliliğin artırılması yoluyla bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması”dır.

Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:

TR72/15/YESR1 (Kâr Amacı Güden Kurumlar) ve TR72/15/YESR2 (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar)
Öncelik 1. TR72 Bölgesi’nde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve üretimde kullanılan makinalarda yer alan düşük verimli elektrik motorlarının modernizasyonunun sağlanması
Öncelik 2. TR72 Bölgesi’nde çevresel atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve atıkların geri kazanılması
Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde bulunan kâr amacı güden kurumların; üretim kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, ürün çeşitliliğinin sağlanması, kalite sertifikasyonlarının artırılması; yeni ürün üretimi ve yenilikçi uygulamalara yönelik yatırımlarının desteklenmesi olarak belirlenmiştir.
Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı” için detaylı bilgiye Oran Kalkınma Ajansı’nın web adresinden ulaşılabilir.

http://oran.org.tr/haberler/1355/teklif-cagrisi-ilani.html