İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl Yılmaz / Genel Müdür

 

Bakanlık olarak temel hedefimiz “Türk sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırarak, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği, istihdam sorununu çözmüş, nitelikli işgücüne sahip, topluma ve çevreye duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak” tır. Bu hedefe ulaşmak için tüm çalışmalar; belirlediğimiz orta ve uzun vadeli politikalar doğrultusunda sürdürülmektedir.

Bakanlığımız; bilimin, teknolojinin ve sanayinin birbiri ile olan ilişkisini ve entegrasyonunu daha da derinleştirmek üzere kurgulanmış olan yapılanmasıyla, gerek merkez teşkilatı gerekse bağlı ve ilgili kuruluşları ile bir bütünlük oluşturarak; bilim, teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge gibi konularda politika belirleme, strateji üretme ve bunları uygulama işlevini etkin bir şekilde gerçekleştirmektedir.

2014 yılının bu son sayısında, bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında yürütülen çalışmalar ve sağlanan gelişmeler üzerine Bakanımız Sayın Fikri IŞIK’ın değerlendirmelerini bulabilirsiniz. Ayrıca Bakanlığımızın son dönem faaliyetleri ile kurumsallaşma, iş yaşamının kalitesi ve finansal performans analizi konularını irdeleyen makaleleri de okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz.

Diğer bir gelişme de 2015 Verimlilik Proje Ödülleri başvuru sürecinin başlamış olmasıdır. Verim artırıcı proje sahibi tüm kurum ve işletmeleri ve ayrıca bağımsız değerlendirici olarak sürece katkı vermek isteyen uzmanları başvurmaya davet ediyoruz.

Bu sayının oluşturulmasına değerlendirmeleri ile katkı sağlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’a şükranlarımızı sunuyor, yazı ve makaleleri ile emeği geçen tüm yazarlara teşekkür ediyoruz.

2015 yılının sağlık, mutluluk ve verimlilik artışı getirmesi dileğiyle.