İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

“Ekonomik Gelişim Bölgeleri” kapsamında sayabileceğimiz Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Sanayi Siteleri (SS), Endüstri Bölgeleri (EB), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Serbest Bölgeler (SB), özel amaçları ve uygulama esasları farklı olmakla birlikte bütüncül bir yaklaşımla sanayinin planlı gelişimine yönelik
politikaların önemli uygulama araçlarıdır.

Sanayinin lokomotif sektör olarak belirlendiği planlı kalkınma döneminin başladığı 1960’larda uygulanmaya başlayan teşviklerden başlıcası OSB’ler olmuştur. İlk uygulaması 1962 yılında Bursa’da gerçekleşen OSB’ler geçen süre içerisinde ülke geneline yayılmış ve 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan ve pek çok sanayi işletmesine ev sahipliği yapan yapılar haline gelmiştir. SS uygulamalarına da çarpık sanayinin önlenmesi ve küçük ölçekli sanayi yapılaşmalarının disipline edilmesi amacıyla, yine 60'lı yıllarda başlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, sanayi sitesi yapı kooperatifleri büyük oranda altyapı ve üstyapı yapım kredisi ile desteklenmiştir. Temel kurgusu, teknoloji transferini sağlayarak ve büyük ölçekli yatırımları teşvik ederek cari açığın azaltılması olan EB’ler ise OSB ve SS’lere kıyasla daha yeni bir uygulamadır. TGB’ler ise teknoloji üretilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliğin desteklenmesi, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratılması gibi amaçlarla üniversitelerin yanında veya yakınında kurulmuştur. Üretimin değişen yapısı ve öncelikleriyle birlikte mekânsal organizasyonların odakları da değişmekte, Eko-Endüstriyel Parklar, ihtisas OSB’ler ve kümelenmeler gibi yeni uygulamalar hayata geçirilmektedir.

Ekonomik Gelişim Bölgelerine sağlanan teşvikleri ele aldığımız derginin bu sayısında ayrıca “Türkiye’deki Ar-Ge Harcamaları”, “Yönetimde Verimlilik”, “Küresel Emek” gibi siz okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz çeşitli konulara da yer verdik. Sizlere daha iyi bir dergi sunmak için sürekli bir çaba içindeyiz. Anahtar dergisi hakkındaki düşünce ve önerilerinizi bizlerle paylaşarak katkıda bulunabilirsiniz. İyi bir ay geçirmeniz dileğiyle.