İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

2001 krizinden bu yana Türkiye ekonomisinin göstermiş olduğu istikrarlı büyüme performansı, birçok alanda yeni iş kollarının doğmasını ve istihdamın sürekli bir biçimde artmasını sağlamıştır. Buna rağmen ulaşılan noktada ülke ölçeğinde iş gücüne katılım oranları, karşılaştırmaya konu olabilecek ülkelere kıyasla hâlen düşük seviyelerde seyretmektedir. Bu durumun ardında yatan başlıca nedenlerden biri ise, kadınların iş gücüne katılımlarının yüzde 30 seviyesinde seyrediyor olmasıdır.

Kadınların iş gücüne katılım oranlarındaki muhtemel bir artış, kısa vadede işsizlik oranlarını yükseltebilecek gibi görünse de, orta ve uzun vadede bütün sektörlerde iş gücünün niteliğinin ve beraberinde verimliliğinin artırılmasını sağlayacaktır. Bunun yanında, kadınların iş yaşamında daha aktif bir biçimde ve daha yüksek oranlarda yer almasının, her türlü ekonomik faaliyet alanında canlanma ve genişlemeye büyük katkıları olacaktır. Son dönemde bu doğrultuda, kadınların çalışma hayatında daha yoğun bir şekilde yer almasını sağlamaya yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu adımların kapsayıcı, yaygın ve köklü düzenlemelerle devam ettirilmesi, kadınların iş yaşamına artan oranda dâhil olması ile ulusal hedeflerimize ulaşmamıza da imkân sağlayacaktır.

Ayrıca girişimci kadınlarımızın iş dünyasında söz sahibi olmasının önünde engel oluşturan idari, hukuki, sosyal her türlü sorunun üstüne kararlılıkla gidilmelidir. Gerek ülke çapında gerekse bölgesel düzeyde kadınların ekonomiye katılımını teşvik edecek şekilde, kapsayıcı stratejiler ve programlar geliştirilmelidir. Bu bağlamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilen Ekonomiye Kadın Gücü benzeri programların çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır.

Bütün bu ekonomik faktörlerden daha önemli olmak üzere, çalışma hayatında kadının rolünün güçlenmesi, toplumsal ve kültürel açıdan kadınların hak ettikleri saygı ve değeri görmelerinin olmazsa olmaz koşuludur. Bu çerçevede, kadınların çalışma hayatında yer almasına ilişkin her türlü konunun çok taraflı bir biçimde, toplumsal ve kültürel parametrelerle bir arada ele alınması son derece önemlidir.

Tüm bu nedenlerle Anahtar’ın Mart sayısını “Kadın”a ayırdık. Kadının çalışma hayatındaki önemine ve ekonomideki yerini güçlendirmeye yönelik Bakanlığımız çalışmalarına ilişkin değerlendirmeleri için Bakanımız Sayın Fikri Işık’a şükranlarımızı sunuyoruz. Konuyu en geniş biçimde değerlendirmemizi sağlayacak şekilde kamudan, üniversiteden, özel sektörden ve sivil toplumdan çok değerli isimlerin makale ve çalışmalarına yer verdik, kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Bu vesileyle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.