İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ - Genel Müdür

 

Bugünün genç nesillerinin; ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere karşı farkındalığı yüksek, araştırmacı ve sorgulayıcı bir pencereden bakarak geleceğin dünyasında yer alabilmeleri için yorumlama ve çıkarımda bulunma kapasiteleri kadar, “bilimsel” bakış açısıyla donanmaları kritik öneme sahiptir. Bilimsel bilgi ve yaklaşımların toplumda yaygınlaşmasını, bilime olan farkındalığın yükseltilmesini amaçlayan “bilim eğitimi”, toplumsal gelişme için bireyin yaşamı boyunca yararlanabileceği bilgiyi anlama, yönlendirme ve doğru aktarabilme becerisi olarak da yorumlanabilmektedir.


Dergimizin bu sayısının temasını; çocuklara ve gençlere bilimsel eğitim vermenin yanı sıra, toplumu topyekûn olarak bilimsel açıdan geliştirmeyi hedefleyen tüm çalışmaları kapsayan “bilim eğitimi” olarak belirledik. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile işbirliğinde hazırladığımız bu sayıda; Akademi tarafından “bilim eğitimi” konusunda yürütülen çeşitli projelere ve çalışmalara ayrıntılı bir şekilde yer vermeye çalıştık. Çocukları, sorgulama temelli eğitim yöntemiyle bilime yöneltmeyi hedefleyen “Bilim Eğitimi Projesi”, çocukların teknoloji ve dar anlamda internet kullanımını artırmayı hedefleyen “Çocuk Platformu Projesi”, tarihimizin kültürel bilimdeki hazinelerini gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen “Türk Dünyasının İnsanlığa Miras Bıraktığı 100 Temel Eser ve Çocuk Uyarlamaları Projesi” ile Türkçede ortak bir bilim dilinin oluşmasını amaçlayan “Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi” bu projelerden sadece birkaçını oluşturmaktadır.


Dergimize değerlendirmeleriyle katkı veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’e şükranlarımızı sunuyoruz. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile “Bilim Dili Olarak Türkçe ve Türkçe Bilinci” başlıklı makalesiyle dergimize Kanada’dan destek sağlayan Ottava Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Emeritüs Profesörü Tuncer ÖREN’e ve dergimiz içeriğinin büyük bir kısmını hazırlayan TÜBA yönetici ve çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Anıl YILMAZ
Genel Müdür