İçindekiler
Dergi Arşivi

Sürdürülebilir Gıda Konferansı İstanbul’da Gerçekleştirildi

 

Bu yıl ikincisi düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Konferansı, 18 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Konferans, günümüzde gittikçe artan dünya nüfusuna sürdürülebilir, sağlıklı, güvenilir ve ulaşılabilir gıda hedefiyle sektörde farkındalık yaratmak ve değişimi hızlandırmak amacıyla iş dünyası, kamu, bilim ve sivil toplum alanlarından lider ve uzmanları bir araya getirerek, sektörün sürdürülebilir üretim ve tüketim ekseninde dönüşümü için bir bilgi paylaşım ve işbirliği ortamı sunmayı hedeflemiştir.

Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nın açılış konuşmaları Sürdürülebilirlik Akademisi, Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Birleşmiş Milletleri Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkilileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Gıda sektörünün önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Konferansta, sürdürülebilir tarım ve gıda, sürdürülebilir üretim, değişen tüketici davranışları, sürdürülebilir tedarik zinciri, gıda atıkları ve kayıpların azaltılması, yerel gıdaların korunması ve kültür ekseninde gıda sektöründe dönüşüm ele alınarak, bu dönüşümü sağlamak için kullanılabilecek yaratıcı stratejiler konuşulmuştur.

Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından iki sunumla katılım sağlanan Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Selin Engin tarafından “Gıda Sanayinde Su Yönetimi” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda, Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından, 2016 yılı Verimlilik Haftası kapsamında 27-28 Nisan 2016 tarihinde İzmir’de düzenlenen, “İmalat Sanayinde Su Yönetimi: Gıda Sektörü Örneği” başlıklı çalıştayın çıktıları paylaşılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Uzmanlarından Nilay Dönmez tarafından yapılan sunumda ise “Süt ve Süt Ürünleri İmalatı” ve “Et ve Et Ürünleri İmalatı” sektörlerine yönelik olarak, VGM yürütücülüğünde Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) işbirliği ile hazırlanan ve yayımlanan Kaynak Verimliliği Rehberleri tanıtılmış, rehberlerin hazırlık aşamalarına ve içeriğine yönelik özet bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır.