İçindekiler
Dergi Arşivi

Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri

 

Sera Gazı Yoğunluğu (Yaratılan katma değer başına oluşan toplam sera gazı, ton CO2-e/TL **)
Manufacturing Industry GHG Intensity (Total GHG generated per value added