İçindekiler
Dergi Arşivi

“Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi”nin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

 

“Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi” Projesi’nin açılış toplantısı 9 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Projenin, ülkemizde var olan OSB’lerin çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek eko-endüstriyel parklara dönüştürülmesi ve yeni inşa edilecek sanayi bölgelerinin birer endüstriyel park olarak tasarlanması yönünde önemli bir adım olması öngörülmektedir. Faydalanıcısının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğu Proje, Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) iş birliğinde yürütülmekte olup 9 ay sürmesi planlanmaktadır.

Projenin açılış toplantısına yeşil OSB’ler alanında görevleri ve çalışmaları bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü (SBGM), WB, IFC, KOSGEB, OSBÜK, çeşitli OSB Müdürlükleri ile Sanayi Odaları, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Trakya Kalkınma Ajansı (Trakyaka), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) temsilcileri katılım sağlamıştır.

Projenin açılış toplantısındaki “Türkiye’de Yeşil Rekabetçilik” başlıklı birinci oturumda, ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Selin Engin tarafından VGM’nin sürdürülebilir üretim alanındaki faaliyetlerini aktaran bir sunum gerçekleştirilmiştir. Ardından IFC ülke müdürü Aisha Elaine Williams, “IFC’nin Yeşil Rekabetçilik İçin Stratejik Yaklaşımı” konulu bir konuşma yapmıştır. Son olarak ise SBGM’den Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Cihan Usta tarafından “Türkiye’nin OSB’lere İlişkin Mevcut Durumu ve Eko-Endüstriyel Parklar” başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Yeşil OSB’ler Programının değerlendirilmesi oturumunda, projeyi yürütecek olan Danışman Firma tarafından “Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi” başlıklı bir sunum yapılarak, projenin amacı, kapsamı, yöntemi ve iş paketlerine ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır. Bu sunumun ardından toplantıya katılım sağlayan OSB ve Sanayi Odaları ile diğer paydaşların görüşleri alınarak karşılıklı soru, cevap ve önerilerin yer aldığı bir değerlendirme bölümü gerçekleştirilmiştir.

Son oturumda ise ilk olarak IFC Özel Sektör Uzmanı Gökhan Akıncı, “Özel Ekonomi Bölgeleri ve Yeşil Sanayi Bölgelerine Etkileri” konulu bir sunum yapmıştır. Bu sunumun ardından KOSGEB Uzman Yardımcısı Seyfettin Çabuk tarafından “KOBİ’lerin Rekabetçiliğinin Artırılması İçin Stratejiler: Eko-Endüstriyel Parklar İçin Destek Programlarının Değerlendirilmesi ve Uygulama Planı” başlıklı projenin çıktılarını paylaşan bir sunum gerçekleştirilmiştir. Son olarak ise Dünya Bankası Grubu (WBG) Endüstriyel Kaynak Verimliliği Uzmanı Sinem Demir, “WBG ve UNIDO Ortaklı Eko-Endüstriyel Park Projeleri” konulu bir sunum yapmıştır. Katılımcıların değerlendirmelerinin ardından toplantı sona ermiştir.