İçindekiler
Dergi Arşivi

“Türkiye'de Temiz Üretim/Kaynak Verimliliği Alanında Hizmet Sağlamaya Yönelik İşletim ve Finansman Modelleri Çalıştayı” 19-20 Mart Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirilecek

 

Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM), Türkiye’de bir kaynak verimliliği ağının temellerini atmak ve temiz üretim/kaynak verimliliği alanında işletmelere hizmet götürmek amacıyla işletim ve finansman modellerini tartışmak için Alman işbirliği ile bir çalıştay gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

19-20 Mart 2015 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel’de gerçekleşecek çalıştaya tüm paydaşların katılımı ve Türkiye’de kaynak verimliliği ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaşması ve işletmeler tarafından benimsenmesi için atılacak adımların ele alınması amaçlanıyor.

Almanya’nın bu konudaki tecrübelerinin aktarılabilmesi için VGM üç kuruluş ile işbirliği yaptı. Wuppertal İklim ve Çevre Enstitüsü, Verimlilik Ajansı (The Effizienz-Agentur NRW (EFA)) ve Yeni Verimlilik (New Efficiency (NE)) isimli kuruluşlar Almanya’daki kaynak verimliliği politikalarını, oluşturulan kaynak verimliliği ağının kuruluşunu ve işleyişini ve bu politika ve uygulamalara dayanarak işletmelere hizmet sağlama konusunda izlenen yöntemleri katılımcılarla paylaşacaklar.

Programın iki gününde de tüm paydaş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek oturumlarda Türkiye’de bir kaynak verimliliği ağı oluşturulması için nasıl bir yol haritasının izlenmesi gerektiği ve Almanya’da NE ve EFA işletim modellerinin, Türkiye’deki işletmelerin finansal ve teknik desteğe ulaşması sürecindeki uygunluğu, ilerleyen dönemdeki çalışmalar ele alınacak.

Çalıştayda, ev sahibi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) ve Alman kuruluşların yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Sürdürülebilir Enerji Finans Programı (TURSEFF) da Türkiye’deki mevcut durumun aktarılmasına yönelik sunuşlar gerçekleştirecek.